Interdyscyplinarny Kongres Naukowy
"Studenci polscy w XIX i XX wieku. Historia, kultura, język".


Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniach 22-23 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się Interdyscyplinarny Kongres Naukowy „Studenci polscy w XIX i XX wieku. Historia, kultura, język”.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie różnych spojrzeń na życie studenckie. Proponowane zagadnienia to:

• kultura studencka,
• sylwetki wybitnych studentów,
• studencki ruch naukowy – koła i pisma naukowe,
• działalność społeczna i charytatywna studentów,
• postawy studentów w przełomowych momentach dziejowych,
• organizacje polityczno-wychowawcze w II RP,
• organizacje społeczne studentów (korporacje akademickie, koła prowincjonalne itp.),
• obraz studentów w teatrze i filmie,
• władza a uniwersytet, studenci a polityka,
• symbolika organizacji studenckich,
• studenci w literaturze, literatura studencka, studencka twórczość literacka,
• język studentów jego historia i współczesność.

Kongres będzie pierwszą w tej skali próbą odrębnego, przedstawienia zagadnień związanych z kulturą studencką i historią ruchów studenckich. Zamysłem organizatorów jest omówienie , zgrupowanych w blokach tematycznych zagadnień z zakresu historii, historii sztuki, literaturoznawstwa i językoznawstwa.

SEKRETARZE KONGRESU

Dr Michał Laszczkowski tel. +48 605 099 219
Mgr Krzysztof Lewenstam tel. +48 605-735 403
e-mail: kongres@korporant.pl

Program
Interdyscyplinarnego Kongresu Naukowego
"Studenci polscy w XIX i XX wieku.
Historia, kultura, język".


Piątek 22 listopada 2013 r.
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32

9.00-10-45 Rejestracja uczestników (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich parter)
11.00 Rozpoczęcie obrad Kongresu (Sala Balowa I piętro)

Powitanie Gości

Dr Michał Laszczkowski Organizator

Mikołaj Otmianowski Prezes Towarzystwa Tradycji Akademickiej

Jan Malicki Dyrektor Studium Europy Wschodniej

prof. Arkadiusz Janicki Dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego

prof. Mirosław Bańko Dyrektor Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Ewa Paczoska Dyrektor Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

prof. Krzysztof Zajas Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wystąpienie inauguracyjne
Prof. Tadeusz Stegner O tępych i leniwych studentach słów kilka. Refleksja historyczna

12.00-12.30 PRZERWA KAWOWA
OBRADY W DWÓCH SALACH
PANEL A - SALA BALOWA PAŁACU TYSZKIEWICZÓW POTOCKICH
PANEL B - SALA IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W PAŁACU KAZIMIERZOWSKIM

12.30-14.00 OBRADY
PANEL A

dr Tomasz Błaszczak Litwini - studenci Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Zarys problematyki badawczej

dr Iwona Janicka Wileńscy studenci a polska sprawa narodowa w XIX wieku. Postawy, zachowania, decyzje.

dr Patryk Tomaszewski Oblicze społeczno-polityczne prasy studenckiej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939

dr Michał Laszczkowski Sanacyjne korporacje akademickie na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie

PANEL B

prof. Arkadiusz Janicki Prawa i obowiązki studentów Ryskiego Instytutu Politechnicznego w świetle przepisów (prawił) zatwierdzonych przez Ministra Oświecenia Narodowego w dniu 27 grudnia 1902 roku

prof. Marek Andrzejewski Polscy studenci i Szwajcaria (1870-1918)

mgr Paweł Stefanek Polscy studenci na Uniwersytecie w Dorpacie w XIX wieku

dr Paweł Libera Orientalistyczne Koło Młodych przy Instytucie Wschodnim w Warszawie 1929-1939

14.00-15.00 OBIAD
Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski

15.00-16.30 OBRADY
PANEL A

dr Rafał Dobrowolski Rola i zadania młodzieży studenckiej w życiu społeczno-politycznym odrodzonego państwa. Na kanwie rozważań ideowo-programowych Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska

mgr Mateusz Werner Rola młodzieży studenckiej i jej związek z historią Narodowej Demokracji doby zaborów. Wybrane aspekty

mgr Arkadiusz Meller Studenckie organizacje konserwatywno-monarchistyczne w II RP - organizacje, liderzy, oblicze ideowe

mgr Joanna Linetty Społeczna i naukowa działalność Teodora Tyca (1896-1927) w czasach studenckich

PANEL B

dr Ewa Rzeczkowska Komunistyczne organizacje młodzieżowe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w okresie PRL

mgr Kamil Sulej Działalność Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej "Vade Mecum" w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

mgr Sylwia Szyc Działalność programowa Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie w latach 1950-1973

mgr Konrad Sawicki Rada Doktorantów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - historia, teraźniejszość, perspektywy

16.30-16.45 PRZERWA KAWOWA
16.45-18.15 OBRADY
PANEL A

prof. Krzysztof Zajas Życie studenckie w Dorpacie w publikacjach Gustawa Manteuffla

mgr Karol Dowgiało Zespół archiwalny Konwentu Polonia jako źródło historyczne

dr Jan Trynkowski, mgr Piotr Pacynko Dorpacka fajka z 1834 roku

PANEL B

mgr Agnieszka Weseli Higiena i etyka płciowa w praktyce. Życie seksualne studentów warszawskich od przełomu XIX i XX wieku do lat 30. XX wieku

dr Bartłomiej Wróblewski, dr Maurycy Zajęcki Obraz środowiska polskich studentów 1816-1989. Perspektywy badawcze w oparciu o źródła z Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji

mgr Robert Tabaszewski Status doktorantów i kandydatów do tytułu doktora nauk prawa na przestrzeni wieków

18.30 KOLACJA
Restauracja "Browarmia Królewska"
ul. Królewska 1, Warszawa

Sobota 23 listopada 2013 r.
Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32
OBRADY W DWÓCH SALACH
PANEL A - SALA BALOWA PAŁACU TYSZKIEWICZÓW POTOCKICH
PANEL B - SALA NAROŻNA PAŁACU TYSZKIEWICZÓW POTOCKICH

9.00-10.00 OBRADY
PANEL A

ks. dr hab. prof. UKSW Waldemar Gliński Studenci i absolwenci Wydziału Teologicznego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Seminarium Głównego w Warszawie

mgr Izabela Mrzygłód Kampania antyopłatowa studentów Uniwersytetu Warszawskiego w latach trzydziestych. Między Wielkim Kryzysem a wielką polityką

dr Robert Gawkowski Sportowe życie akademickiej Warszawy do wybuchu II wojny światowej

PANEL B

mgr Marcelina Smużewska Tradycje studenckiego ruchu naukowego w polskich uniwersytetach

mgr Beata Bielska, Martyna Hoffman Jak wykiwać system - studencka zaradność czy oszustwo? Raport z badania na temat ściągania i plagiatowania

mgr Elwira Kamola Znaczenie nadawane studiowaniu przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego

10.00-10.15 PRZERWA KAWOWA
10.15-11.15 OBRADY
PANEL A

mgr Jolanta Dudek Wybitne Polki studiujące na Uniwersytecie w Zurychu w latach 1870-1918

dr Sebastian Ziółek Lwowska Legia Akademicka w okresie Wiosny Ludów w relacji pamiętnikarskiej Karola Gilewicz

mgr Mariusz Furman Ad meliora tempora - studenci polscy w Europie i na świecie w II połowie XIX wieku

PANEL B

dr Adrian Tyszkiewicz Związek Młodzieży Demokratycznej 1945-1948: z kart zmagań z "ludową demokracją"

dr Daniel Gucewicz "Idziemy na Wyszyńskiego" Studenci Trójmiasta w uroczystościach milenijnych 1966 r.

mgr Piotr Grudka Działalność Sekcji Młodych Klubu i Stronnictwa Demokratycznego w Warszawie

mgr Maciej Drabiński W nurcie sorelowskich inspiracji. Studencki ruch syndykalistyczny (ZPMD, ZPMD-lewica i SMS). Działalność i myśl polityczna.

12.15-12.30 PRZERWA KAWOWA
12.30-13.30 OBRADY
PANEL A

dr Maria Korybut-Marciniak W kierunku demokratyzacji nauki - Towarzystwo Wspierania Niedostatków Uczniów Uniwersyteckich w Wilnie (1821-1822)

dr Maciej Wojtacki Polskie czasopiśmiennictwo akademickie w międzywojennym Wilnie

mgr Dorota Janiszewska-Jakubiak Studenckie prace Jana Mucharskiego (1900-1981) − architekta, grafika, ilustratora i malarza

PANEL B

dr Jacek Mikołajczyk Rewolucja żaków. Polscy studenci a rosyjski terroryzm rewolucyjny XIX wieku (wychodząc od Płomieni Stanisława Brzozowskiego).

mgr Karolina Karpińska Stefan Żeromski - aktywny uczestnik życia studenckiego końca XIX wieku

mgr Aleksandra Modlińska Życie studenckie młodzieży polskiej w czasie "Nocy Apuchtinowskiej"

13.30-13.45 PRZERWA KAWOWA
13.45-14.45 OBRADY
PANEL A

dr Maria Nitka Kanuty Rusiecki (1800-1860) student malarstwa i konspirator na Wydziale Literatury Sztuk w Wilnie

mgr Maria Jastrzębska Architektura i znaczenie ideowe II Domu akademickiego im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Krakowie

dr Piotr Kurpiewski Obraz żaków i studentów w wybranych filmach historycznych okresu Polski Ludowej.

PANEL B

mgr Ida Krzemińska-Albrycht Język polskich studentów urodzonych poza granicami kraju - analiza akustyczna samogłosek w mowie Polek z Białorusi

mgr Martyna Sabała Czyściec czy egzam? - analiza porównawcza wybranych kręgów tematycznych języka studentów XX i XXI wieku na podstawie "Słownika gwary studenckiej" i "Słownika slangu studentów Uniwersytetu Gdańskiego"

mgr Krzysztof Lewenstam O nazwach polskich korporacji akademickich

15.00 OBIAD
Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski